Polityka prywatności - Smile Design Clinic

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Wyszomirska-Zdybel, Ul. Jagiellońska 66, 03 – 468 Warszawa, prowadząca NZOZ „ORTO – FAN” Stomatologia i Ortodoncja.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Łosiewicz, adres e-mail: administracja@ortofan.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych przez ORTO – FAN i SMILE DESIGN CLINIC, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymaganiem prawnym i warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez ORTO – FAN I SMILE DESIGN CLINIC.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta. ORTO – FAN I SMILE DESIGN CLINIC nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Smile Design Clinic