Artur Rasiński

dr n. med. Artur Rasiński
Lekarz
  • Specjalizacja
    Chirurgia stomatologiczna, protetyka, stomatologią estetyczna, zachowawcza i endodoncja
  • Kilka słów:
    Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, związany z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym pełni funkcję chirurga. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, protetyką, stomatologią estetyczną, zachowawczą i endodoncją. Ukończył wiele kursów doskonalących w kraju i zagranicą miedzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz we Włoszech. Członek: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo – Twarzowej, European Association of Dental Implantologists oraz European Association for Osseointegration. Włada biegle językiem angielskim oraz japońskim. Jego hobby to muzyka klasyczna, nurkowanie, narty oraz żeglarstwo.