Ilona Chmielewska

dr Ilona Chmielewska
Lekarz
  • Specjalizacja
    Specjalistka stomatologii zachowawczej z endodoncj
  • Kilka słów:
    Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Równocześnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją w trybie rezydenckim. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autorka i współautorka prac badawczych oraz publikacji naukowych. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu endodoncji mikroskopowej, stomatologii estetycznej oraz protetyki stomatologicznej. Na bieżąco śledzi aktualne trendy w stomatologii. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Biegle posługuje się językiem angielskim.