Trójwymiarowa tomografia komputerowa | Smile Design Clinic

  Rozwinięcie angielskiego skrótu CBCT oznacza tomografię wiązki stożkowej, czyli nowoczesną, nieinwazyjną i szybką odmianę tradycyjnej tomografii komputerowej stworzonej dla dziedziny jaką jest stomatologia. Dzięki pojedynczemu skanowi przy użyciu wspomnianej wiązki stożkowej, można uzyskać kilkaset obrazów w zaledwie kilkanaście sekund. Efektem promieniowania jest trójwymiarowe odwzorowanie nie tylko tkanki kostnej, ale i tkanek miękkich pacjenta, które można obrabiać, mierzyć oraz wielokrotnie przetwarzać. Umożliwia to precyzyjną analizę oraz diagnozę schorzeń.

  Zastosowanie CBCT

  Rentgen znajduje wykorzystanie w:

  • chirurgii szczękowo – twarzowej i chirurgicznej ekstrakcji zębów,
  • periodontologii,
  • ortodoncji,
  • endodoncji,
  • diagnostyce chorób stawu skroniowo-żuchwowego i zatok przynosowych,
  • planowaniu i leczeniu implantologicznym, dając tym samym możliwość precyzyjnego zaplanowania
  • rozmieszczenia implantów oraz pomiaru grubości kości pacjenta.

  Jakie dane można uzyskać dzięki CBCT?

  Zdjęcia rentgenowskie uzyskane w wyniku trójwymiarowej tomografii komputerowej pozwalają przede wszystkim na precyzyjne zaplanowanie niezbędnych zabiegów. Dokładna ocena potencjalnego ryzyka oraz zobrazowanie wewnętrznej anatomii z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym radiologicznym badaniu w znacznym stopniu ułatwią stomatologowi rozplanowanie kolejnych etapów leczenia.

  Dodatkowo dzięki CBCT istnieje możliwość szczegółowego przeanalizowania przebiegu istotnych struktur w jamie ustnej – naczyń krwionośnych, nerwów, korzeni zębów oraz położenia zatok obocznych nosa, których umiejscowienie u każdego pacjenta jest zupełnie inne.

  Badanie CBCT

  Specjaliści z kliniki stomatologicznej Smile DesignClinic w Warszawie rekomendują wykonanie zdjęcia CBCT jednego (szczęka lub żuchwa) lub dwóch łuków (szczęka oraz żuchwa) albo pojedynczego obszaru. Dzięki temu będzie można obejrzeć kanały zębów pacjenta oraz układ ich korzeni z dużą dokładnością.

  Metoda diagnozowania tego typu polega na pojedynczym obrocie lampy w czasie krótszym niż 1 minuta. Dzięki temu widoczny jest obraz, który jak dotąd uzyskiwało się dopiero po wykonaniu kilku zdjęć rentgenowskich. Tylko jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zgryzowe, panoramiczne czy stawu skroniowo-żuchwowego. Najnowsza technologia pozwala na dynamiczny rozwój w pełni bezpiecznej i komfortowej diagnostyki stomatologicznej.

  Uwaga! Należy pamiętać, że kobiety w ciąży nie powinny poddawać się działaniu promieniowania, ponieważ mogłoby to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

  Zalety badania

  • Nieinwazyjność.
  • Jest to jedna z najszybszych i najdokładniejszych dostępnych metod stomatologicznego diagnozowania pacjenta.
  • W wielu przypadkach badanie to pozwala uniknąć operacji zwiadowczych.
  • Uzyskane w wyniku badania dane często pomagają postawić trafną diagnozę i wdrożyć leczenie w niewykrywalnych przez inne sprzęty stadiach zaawansowania choroby.
  • Trójwymiarowa tomografia komputerowa pozwala na skrócenie czasu badania i redukcję dawki promieniowania przy jednoczesnym uzyskaniu najwyższej jakości obrazów.
  • Dzięki dokładnemu zobrazowaniu struktur sąsiadujących z zębami możliwe jest ocenienie stopnia zaawansowania procesów patologicznych, takich jak procesy zapalne, nowotwory czy rozrosty nienowotworowe.
  Attachment
  • tomografia
  • tomografia

  © SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.