Kontakt – Smile Design Clinic
wejście
DANE KONTAKTOWE

Adres:

SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U05
00-195 Warszawa

NIP:5993101765
REGON:080317140
KRS:0000335737

Wyślij do nas wiadomość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-195,ul. Z. Słomińskiego 5 lok. U05 ,KRS:00000335737,klinika@ortofan.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Łosiewicz, adres e-mail: a.losiewicz@klinikaortofan.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez ORTO-FAN CLINIC i SMILE DESIGN CLINIC w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie obsługi informatycznej lub innych bieżących spraw dostawcom usług zaopatrujących ORTO-FAN i SMILE DESIGN CLINIC w rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych a także dostawcom usług prawnych, doradczych, księgowych na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.