Aleksandra Maciejewska-Turek

dr n. med. Aleksandra Maciejewska-Turek
Lekarz
  • Specjalizacja
    Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Kilka słów:
    Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2006 roku. Następnie odbyła roczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii przy ul Nowy Zjazd 1. Każdego roku uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach ortodontycznych prowadzonych przez najznamienitszych wykładowców z całego świata takich jak: Prof. James A. McNamara, Prof. Hugo De Clerck, Prof. Rolf Hinz, Dr David Suarez, Dr Tiziano Baccetti, Dr David M. Sarver, Dr Daniel Rollet, Dr Michel Langlade, Dr Axel Berens. Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, a od 2008 r. pełni funkcję sekretarza Warszawskiego Regionalnego Koła PTO. Była członkiem komitetu organizacyjnego 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, który odbył się jesienią 2010 r. w Warszawie. W Smile Design Clinic zajmuje się ortodoncją. Wśród Pacjentów ceniona za uśmiech, empatię i wytrwałość w osiąganiu zamierzonych rezultatów. Niezwykle ciepła w kontakcie z najmłodszymi Pacjentami. Biegle posługuje się językiem angielskim.