Piotr Wieczorek

dr Piotr Wieczorek
Lekarz
  • Specjalizacja
    Chirurg stomatolog – specjalista II ° Certyfikowany Implantolog Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.
  • Kilka słów:
    Certyfikowany Implantolog Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists (OSIS.EDI). Obecnie jest w trakcie kontynuacji kształcenia implantologicznego na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W 2011 r. uzyskał II° specjalizacji z chirurgii stomatologicznej (I ° specjalizacji w 1998 r.). W latach 1994 – 2006 był asystentem w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył Warszawską Akademię Medyczną (w 1994 r.). W Smile Design Clinic zajmuje się chirurgią i implantologią. To chirurg stomatolog cieszący się ogromnym zaufaniem Pacjentów, na które zapracował sobie łagodnością, dokładnością i niezwykłą sprawnością w czasie wykonywanych zabiegów. Biegle posługuje się językiem angielskim.